Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.130.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.130.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.130.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat Przewodniczącego Rady.pdf"
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgloszenia do udziału w debacie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór zgloszenia do udziału w debacie.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgloszenia do udziału w debacie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Grójec za 2018 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wzór zgloszenia do udziału w debacie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Grójec za 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór zgloszenia do udziału w debacie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
RAPORT O STANIE GMINY GRÓJEC ZA 2019 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie głosowania koresponedencyjnego.docx
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (określenie wyborów) zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.122.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie: zakończenia okresu zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.122.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie: zakończenia okresu zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.121.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.121.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr. WO.0050.120.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 2020 roku w sprawie zawieszenia i kontroli w Strefie Płatnego Parkowania w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WO.0050.28.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 stycznia 2020 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr WO.0050.119.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:,,Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu''
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.116.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.117.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.98.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.04.2020 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr. WO.0050.120.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 2020 roku w sprawie zawieszenia i kontroli w Strefie Płatnego Parkowania w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.99.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania targowiska w Kobylinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.100.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.5050.101.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zmian w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.102.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania targowiska w Kobylinie i targowiska w Grójcu (zieleniak przy ul. Mszczonowskiej)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr WO.0050.119.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 26 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:,,Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu''
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.117.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.116.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WO.0050.103.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC o wydaniu decyzji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.104.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.105.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu strony internetowej Gminy Grójec oraz Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.106.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.107.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.108.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: przekazania radzie miejskiej w Grójcu sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.109.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.110.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr WO.0050.111.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:"Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA WO.0050.114.2020 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr WO.0050.111.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn:"Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.110.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.109.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.108.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: przekazania radzie miejskiej w Grójcu sprawozdania finansowego Gminy Grójec za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.107.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.106.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.105.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu strony internetowej Gminy Grójec oraz Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.104.2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WO.0050.103.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC o wydaniu decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.102.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania targowiska w Kobylinie i targowiska w Grójcu (zieleniak przy ul. Mszczonowskiej)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.5050.101.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zmian w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.100.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.99.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania targowiska w Kobylinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.98.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22.04.2020 roku. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.59.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR WO.0050.61.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmiany budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr WO.0050.62.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr WO.0050.63.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.66.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.72.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.73.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.74.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika urzędu Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.77.2020 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniem przestrzennego części miasta Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr WO.0050.80.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Budowa odcinka ul. Norwida do ul. POW od Norwida do Asnyka''
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.81.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 6 kwietnia 2020 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.85.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.87.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 kwietnia 2020 rok. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.95.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie okresowej zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR WO.0050.96.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr WO.0050.97.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia WO.0050.28.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31.01.2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie nr WO.0050.128.2020 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie nr WO.0050.127.2020 o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie nr WO.0050.127.2020 o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (określenie wyborów) zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (określenie wyborów) zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 Formularz - zgłoszenie indywidualne kandydatówdo okw.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (określenie wyborów) zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 4 czerwca 2020r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - gmina Grójec, obręb Żyrówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - gmina Grójec, obręb Kośmin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - gmina Grójec, obręb Żyrówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - gmina Grójec, obręb Kośmin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - gmina Grójec, obręb Kośmin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 27 stycznia 2020 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 27 stycznia 2020 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "20 protokół 27.01.2020.doc" na "protokół 27.01.2020.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/19 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 16 grudnia 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójc
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/19 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 16 grudnia 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójc
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "19 protokół z dn 16.12.2019.doc" na "protokół z dn 16.12.2019.doc"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XX/20 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 27 stycznia 2020 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XIX/19 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 16 grudnia 2019 roku które odbyło się w sali konferencyjnej Ratusza, Plac Wolności 2 w Grójc
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/194/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/194/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/193/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/193/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/192/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/192/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/191/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/191/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/190/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/190/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/189/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/189/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/188/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/188/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/187/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/187/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/186/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/186/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/185/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/185/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/184/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/184/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/184/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/183/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/183/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/183/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki glosowania nr 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/194/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości gminnej w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z ograniczoną odpowiedzialnością w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/193/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Grójec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/192/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/191/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/190/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/189/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/188/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu o powierzchni 1059 m2 położonego we wsi Kobylin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/187/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zamiany działek gruntu położonych we wsi Żyrówek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/186/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/185/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/184/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie odstąpieniu od dochodzenia należności przypadających Gminie Grójec z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXIII/183/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Grójec na lata 2020-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna