Rejestr zmian w biuletynie

07.08.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert.docx
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert.doc
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert.docx
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.162.2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WO.0050.162.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.166.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz w niosków w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr WO.0050.166.2020 z dnia6.08.2020r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.166.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz w niosków w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr WO.0050.166.2020 z dnia6.08.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o przynależności do grupykapitałowej"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.166.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz w niosków w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr W0.0050.164.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.163.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Grójcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.163.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Grójcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.08.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie nr 2.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.162.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.162.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap oraz Budowa odcinka ul. Bokserskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap oraz Budowa odcinka ul. Bokserskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap oraz Budowa odcinka ul. Bokserskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w 2020 r. - gmina Grójec, miasto Grójec ul. Środkowa 2 m. 39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - miasto Grójec ul. Armii Krajowej 8 m. 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w 2020 r. - miasto Grójec ul. Armii Krajowej 8 m. 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE nr W0.0050.156.2020 -na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.157.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr W0.0050.160.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr W0.0050.159.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie uzupełnienie składu Gminnego Biura Spisowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE nr W0.0050.158.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 28.07.2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielanie dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr W0.0050.157.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE nr W0.0050.156.2020 -na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR W0.0050.161.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2020 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach.docx
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn:„Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn:„Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn:„Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie - zmiana terminu składaniaofert "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr BR.0050.118.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu rozpatrzenia postulatu mieszkańców Sołectwa Żyrówek w sprawie odwołania Sołtysa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nr OR.0050.8.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.9.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr Or.0050.11.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nr OR.0050.12.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nr. OR.0050.13.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Nr OR.0050.14.2019 o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.16.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.18.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.19.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.20.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.21.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne oraz prognozy oddziaływania na środowisku na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.22.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.23.2019 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.27.2019 o zamiarze wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.24.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.41.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.43.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.45.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.46.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.54.2019 o wsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA OR.0050.60.209 o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.62.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna