Rejestr zmian w biuletynie

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.136.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE NR WO.0050.136.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o przynalezności do grupykapitałowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja WI.271.9.2020.KOI-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu"."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.134.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Nr WO.0050.134.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZCZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 28 CZERWCA 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR83/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie NR OR.0050.162.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.154.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.153.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr OR.0050.147.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.144.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat czynszowych za lokale socjalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.142.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr OR.0050.141.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie: Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku podinspektora w Wydziale Gospodarki Nierucjomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2020

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.130.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 17 czerwca 2019r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.132.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.Bajkopisarzy Świata w Lesznowoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.121.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 10 czerwca 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: przebudowy drogi gminnej nr 161561 w dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od 0+969,50 do km 1+479,50
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 07.06.2019 w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń ba sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta GrójEC
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.115.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 31.05.2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.133.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie likwidacji kasy Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu , przeprowadzenie inwentaryzacji z likwidacji kasy oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.134.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.135.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.136.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.137.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzania otwarcia ofert w dniu 2 lipca 2019 r w trybie przetargu nieograniczonego pn: wykonania podbudowy odcinka ul relaksowej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.139.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.138.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 1 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia zakresów czynności dla pracowników Urzędu Gminy w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.131.2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA z dnia 26 CZERWCA 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna