Rejestr zmian w biuletynie

24.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie BZP.docx"
Dotyczy dokumentu:
WO.0050.156.2020 Obiweszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania oraz o mozliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z5 -20 Wniosek o przeniesienie decyzji o WZ"
Dotyczy dokumentu:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innej osoby.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z5-18 Wniosek o przeniesienie decyzji o WZ.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z2-20 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z2-18 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1-18 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy"
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Z1-18 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy..doc

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna